O mně

Momenty z muzikoterapeutických setkávání

Hudba je mou kamarádkou

Hudba je mou kamarádkou od dětství. Je tu vždy, když ji potřebuji a dokáže pro mne dělat velké věci. Jsem vděčná, že mohu souznít a předávat ji v různých podobách dál pro potřeby ostatních.

Už jako malá jsem se s hudbou setkávala v rámci všech možných kroužků, docházela jsem několik let do Kühnova dětského sboru a zároveň na zpěv do ZUŠ k úžasné paní učitelce. Ale co jsem naprosto zbožňovala byly večery s kytarou u táboráku, kdy moji rodiče pookřáli, všichni na chvíli zapomněli na starosti všedních dnů a jenom jsme tak souzněli. Možná že právě tady začala moje muzikoterapeutická cesta, aniž bych o tom věděla :-).
Po narození mých dětí jsem cítila nutnou potřebu leccos ve svém životě změnit. Především směr, který zdaleka nebyl tak jasný, jak se na první pohled mohlo zdát.
Rozhodla jsem se absolvovat sebezkušenostní čtyřletý výcvik terapeutických a poradenských dovedností vycházející zejména z Gestalt terapie, poté jsem prošla muzikoterapeutickým dlouholetým kurzem u skvělé muzikoterapeutky Markéty Gerlichové a stala se garantovaným členem muzikoterapeutické asociace.
V průběhu posledních 15 let postupně nahlížím do různých oborů expresivních terapií, jako je dramaterapie, arteterapie, pohybová a taneční terapie.
Od roku 2022 jsem členem rady Muzikoterapeutické asociace ČR – https://www.czmta.cz/.
V současné době pracuji se všemi věkovými skupinami, což mě nesmírně obohacuje. Realizuji programy v mateřských školkách, pracuji se studenty v rámci dobrovolnictví, pravidelně docházím do denního stacionáře DAR na individuální i skupinovou muzikoterapii se zdejšími klienty s kombinovaným postižením, několik let docházím na muzikoterapii do domovů pro seniory a lektoruji tématicky zaměřené kurzy. Zároveň se věnuji individuální terapii, poslední dobou především rodinám s dětmi s neurovývojovými poruchami.
V roce 2019 jsem založila s dalšími terapeuty neziskovou společnost Flami, z. s., která si vzala za cíl propojovat všechny možné skupiny i jednotlivce. Každý máme co dát a můžeme si toho zase hodně od druhých vzít. V tomto principu vidím krásnou a důležitou harmonii.
V roce 2021 jsme získali podporu Nadace Laboratoř Vodafone a mohli jsme tak započít krásnou etapu v našem působení. Právě vyvíjíme webové stránky www.myslis.com, které budou plné materiálů a terapeutických her pro děti. Materiály vyvíjíme s ohledem na děti s neurovývojovými poruchami, ale využití si jistě najdou mezi všemi dětmi bez rozdílu.
Těšíme se, až hlavní aktérky celého projektu, myš Lenka a liška Lili, budou moci začít plnit naplno své poslání. 🙂
A také mám velikou radost z otevření muzikoterapeutického ateliéru na Palmovce, Turnovská 398, ve kterém se můžeme potkávat a hledat společně cesty. 🙂