Terapie

Individuální terapii vnímám jako jednu z možných cest, kterou se vydáme ve chvíli, kdy chceme dosáhnout spokojenějšího a naplněného života.
A já věřím, že toho lze dosáhnout. Proto jsem tu a bude mi ctí Vás nějakou dobu doprovázet.

Virginia Satir ve svém „Modelu růstu“ zmínila nejpodstatnější přesvědčení, ze kterých ve své práci vycházela a se kterými já hluboce souzním.

 • ZMĚNA je možná VŽDY. Vnitřní změna je možná, i když je omezena změna vnější.
 • Všichni máme své vnitřní zdroje potřebné k úspěšnému „zacházení se sebou“ a růstu.
 • Máme MOŽNOST VOLBY – především ve smyslu vědomé odpovědi na stres namísto pouhého reagování na situaci.
 • Naděje je zjevnou a nedílnou součástí procesu změny.
 • Lidé se sjednocují na základě PODOBNOSTI – a rostou na základě ROZDÍLNOSTI.
 • Hlavním cílem terapie je stát se tím, kdo ZA SEBE ROZHODUJE.
 • NAŠE POCITY patří nám. Všechny.
 • Lidé jsou od podstaty dobří. Na to, aby se spojili a ocenili svou vlastní hodnotu, musí nalézt svůj VNITŘNÍ POKLAD.
 • Nemůžeme změnit minulost. Můžeme však změnit její dopad na nás.
 • Proces je CESTA a možnost změny. Obsah formuje kontext, ve kterém se změna může uskutečnit.
 • Hlavním cílem Modelu růstu je kongruence (chování v souladu se sebepojetím) a vysoká sebeúcta.
 • Zdravý lidský vztah stojí na ROVNOCENNOSTI.