Mé projekty

V roce 2019 jsem se svými kamarádkami a skvělými terapeutkami založila neziskovou společnost Flami, z. s.
Organizace Flami, z. s. se zaměřuje na terapeutickou, podpůrnou a tvořivou činnost s dětmi s handicapem i bez handicapu, programy pro rodiny, programy pro jednotlivce a skupiny. V současné době je naším největším projektem tvorba materiálů pro děti, které mají za cíl rozvíjet psychomotorické funkce dětí hravou formou, a to jak v přímé praxi, tak přes interaktivní webové stránky www.myslis.com, které oslovují cílovou skupinu v širším měřítku.

Hrajeme si s Myšliš jsou interaktivní webové stránky www.myslis.com určené především pro rodiče dětí s neurovývojovými poruchami. Najdou si zde ale spoustu zábavy všechny děti bez rozdílu.
Naše stránky mohou pro svou práci s dětmi využívat i paní učitelky ve školkách nebo ve specializovaných zařízeních a terapeuti různých zaměření.
Materiály zaměřujeme především na rozvoj psychomotorických funkcí z oblasti muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, logopedie, atd. Najdete zde písničky, básničky, videa, metodiky, pracovní listy, pohádky, inspiraci pro tvůrčí aktivity.